Faktury uproszczone

Jakie warunki musi spełniać paragon aby być uznanym za „fakturę uproszczoną”?

  • kwota paragonu nie może przekraczać 450 zł lub 100 euro (przyjmując kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia)
  • paragon musi zawierać NIP nabywcy – uwaga NIP musimy podać wystawcy przez wydrukowaniem paragonu – nie ma możliwości późniejszego dodania NIP i ponownego wydruku.

Obecnie paragon z NIP spełniający powyższe kryteria stanowi dowód zakupu, który może zostać ujety w ewidencjach. Nabywca nie musi wymagać wystawienia faktury do takiego paragonu z jego numerem NIP (na kwotę poniżej 450 zł), bo ten w istocie sam stanowi dowód zakupu, który można ująć w ewidencjach.

Poprzedni wpis
Faktury elektroniczne
Następny wpis
Mikropożyczka 5 000 zł Tarcza antykryzysowa