Zgodnie z przepisami ustawy o PIT limit przychodów określający małego podatnika w 2022 roku zmienia się względem limitów z 2021 roku. Małym podatnikiem w roku 2022 jest podatnik, którego przychód ze sprzedaży w poprzednim roku (wraz z kwotą VAT należnego w przypadku czynnego podatnika VAT) nie przekroczył wartość 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

Kwotę z euro przelicza się po kursie średnim NBP z pierwszego dnia roboczego października 2021 roku. Uzyskaną wartość zaokrąglamy do pełnych tysięcy. I tak w przeliczeniu na złotówki, limit 2 000 000 euro obowiązujący w 2022 roku wynosi odpowiednio:

2 000 000 x 4,5941 = 9 188 200, czyli po zaokrągleniu: 9 188 000 zł.