Miesięcznie czy kwartalnie?

Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług (VAT) staje się coraz bardziej popularne. Jest to wygodna forma rozliczenia minimalizująca liczbę formalności, przelewów i deklaracji – zamiast 12 deklaracji, składa się jedynie 4. Kwartalne rozliczenie pozwala także na płynne planowanie wydatków oraz dłuższy okres na rozliczanie/odliczanie podatku VAT.

W przypadku podatku VAT nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać z tej formy rozliczania, ale o tym za chwilę.

PODATEK DOCHODOWY

Zaliczki na podatek dochodowy, które są rozliczane kwartalnie nalezy opłacać do Urzędu Skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale.

Z płatności zaliczki za IV kwartał zwolnieni są podatnicy, którzy przed upływem terminu jej zapłaty, czyli 20 stycznia, złożą zeznanie roczne (dotyczy to PIT-36 oraz PIT-36L). Podatek, który wyjdzie do zapłaty w złożonym zeznaniu rocznym, należy uregulować do 20 stycznia. 

Kwartalne rozliczenie podatku przysługuje małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Przy tej formie rozliczenia składa się znacznie mniej deklaracji w ciągu roku.

PODATEK VAT

Podatek VAT także można rozliczać kwartalnie. W takim przypadku podatnik jest zobligowany do składania i opłacania deklaracji VAT-7K w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale.

Kwartalne rozliczenie podatku VAT możliwe jest jednak tylko dla małych podatników (art. 2 ust. 25 ustawy o VAT) i dopiero gdy od daty rejestracji do VAT minęło co najmniej 12 miesięcy.

Podatku VAT w okresach kwartalnych nie mogą więc rozliczać osoby rozpoczynające dopiero działalność ani podatnicy, którzy przekroczyli roczne obroty powyżej 1.200.000 EUR (według średniego kursu euro wg. Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł). Na podstawie art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT kwartalne rozliczenie podatku VAT nie jest możliwe dla podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła kwoty 50 000 zł w żadnym z miesięcy.

ZMIANA NA ROZLICZENIA KWATRALNE

Jeśli do tej pory rozliczaliście się miesięcznie możliwa jest zmiana jednak pod kilkoma warunkami. Dotyczy to zarówno podatku dochodowego, jak i VAT.

Zmiana rozliczeń podatku dochodowego na kwartalne jest możliwa tylko raz w roku. Można jej dokonać z początkiem każdego nowego roku kalendarzowego. Zgłoszenie zmiany dokonywane jest w składanym zeznaniu za rok, w którym ją zastosowano.

Zmiana na kwartalne rozliczenia podatku VAT odbywa się poprzez złożenie do urzędu skarbowego aktualizacji formularza VAT-R. Dokonanie takiej zmiany jest możliwa 4 razy w roku – w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, od którego przedsiębiorca chciałby rozliczać się kwartalnie. Czyli gdy chcemy przejść na kwartalne rozliczenie podatku VAT, począwszy od II kwartału 2020 roku, powinniśmy złożyć formularz VAT-R najpóźniej do 25 maja 2020 roku.

Poprzedni wpis
Jednolity plik kontrolny (jpk)
Następny wpis
Faktury elektroniczne