Jeśli księgowość masz w formie KPIR każdy dokument (dokument kosztowy, dokument przychodowy) liczony jest jako pojedynczy wpis.

Pakiet "mini"
650zł miesięcznie
  • KPIR do 15 zapisów miesięcznie
Pakiet "standard"
1100zł miesięcznie
  • KPIR do 80 zapisów miesięcznie
Pakiet "comfort"
1800zł miesięcznie
  • KPIR do 150 zapisów miesięcznie
Pakiet "premium"
2100zł miesięcznie
  • KPIR do 250 zapisów miesięcznie

Cennik - księgi handlowe

Jeśli księgowość masz w formie Ksiąg Handlowych każdy dokument (dokument kosztowy, dokument przychodowy) liczony jest jako pojedynczy wpis. Przy księgowaniu pozycji z wyciągów bankowych każde 5 pozycji wyciągu liczymy jako jeden wpis.

Pakiet "mały"
1500zł miesięcznie
  • KH do 60 zapisów miesięcznie
Pakiet "comfort"
3000zł miesięcznie
  • KH do 220 zapisów miesięcznie
Pakiet "premium"
3700zł miesięcznie
  • KH do 320 zapisów miesięcznie. W przypadku większej liczby zapisów cena ustalana będzie indywidualnie.

Cennik - kadry i płace