Jednolity plik kontrolny (jpk)

Jednolity Plik Kontrolny to księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego. Do momentu, gdy urząd skarbowy nie poprosi podatnika o przekazanie danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, podatnik powinien je generować i przechowywać.

Art. 193a. § 1. Ordynacji podatkowej
W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Z przepisów wynika, że obowiązek przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy tylko tych podmiotów, które w księgowaniu używają programu komputerowego. Za program komputerowy uznaje się zarówno MS Excel, jak i specjalistyczne programy przeznaczone do fakturowania, prowadzenia księgowości czy prowadzenia magazynu.

Jednolity Plik Kontrolny obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, lecz także inne podatki oraz pomaga w weryfikacji ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych ułatwiając kontrole.

Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu struktur odpowiadających poszczególnym zakresom dokumentów księgowych:

księgi rachunkowe – JPK_KR

wyciąg bankowy – JPK_WB

magazyn – JPK_MAG

ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

faktura VAT – JPK_FA

podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) – JPK_PKPIR

ewidencja przychodów (ryczałt) – JPK_EWP

Następny wpis
Miesięcznie czy kwartalnie?